Ośrodek Kuratorski Nr 3

                 przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto

 

FOTO GALERIA

 

AKTUALNOŚCI

 

KONTAKT

  • V edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr"
  • Główne trofeum festiwalu
  • powędrowało do Ośrodka Kuratorskiego nr 3 z Poznania.
  • Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
  • czyli do nas !

KADRA OŚRODKA  KURATORSKIEGO Nr 3 w POZNANIU

Ewa Schneider

Grażyna Olejnik Glumińska

Paulina Michalska

Ewa Kajdanowicz

Ewa Olejnik

Katarzyna Majorczyk

Michał Remesz

Łukasz Dobrzycki

Katarzyna Krenz-Mazur

FORMY ODDZIAŁYWANIA

Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo - wychowawczą

i resocjalizacyjną.

Jest to forma resocjalizacji otwartej

w warunkach wolnościowych,

nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną.

Wręcz przeciwnie, staramy się włączać

do współpracy rodziców naszych podopiecznych, a czasami nawet

ich rodzeństwo.

Forma oddziaływania metodą pracy indywidualnej lub w czasie zajęć grupowych zmienia system wartości młodego człowieka, umożliwia jego rozwój osobisty, stymuluje i motywuje go do zmiany postawy na społecznie akceptowaną.

 

Wszystko to powoduje wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności

za własne czyny i podejmowane decyzje, pozwala osiągać sukcesy osobiste.

Wychowawcy w naszym ośrodku mają różne umiejętności, w tym uprawnienia socjoterapeutyczne, dzięki czemu możemy pracować z młodzieżą różnymi metodami:

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- zajęcia korekcyjno - edukacyjne,

- zajęcia teatralne,

- zajęcia sportowe,

- zajęcia kulinarne,

- zajęcia plastyczne,

- włączamy się w akcje społeczne,

- działamy ze środowiskiem lokalnym,

- pomagamy słabszym i potrzebującym

 

W tym roku Fundacja

Nie Wykluczaj Mnie zorganizowała turnus socjoterapeutyczny do Bornego Sulinowa dla młodzieży naszego Ośrodka Kuratorskiego

 

gdzie spędziliśmy pięć dni podziwiając piękne krajobrazy Pojezierza Pomorskiego. Długie spacery, jazda rowerami oraz spływ kajakowy przybliżyły nam historię Bornego Sulinowa. Jako, że okolica jest mocno zmilitaryzowana to wyjazd miał charakter zdecydowanie survivalowy – nocne podchody okazały się nie lada wyzwaniem dla całej grupy! Wspólnie spędzane wieczory przy ognisku, rozmowy

i zajęcia socjoterapeutyczne pomogły zintegrować grupę!

Od lutego 2017 nasz ośrodek uczestniczy w projekcie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu „Wielka Przygoda z Filmem” Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!Premiera na początku grudnia w Multikinie

Przy mającym już ponad 20 lat przedsięwzięciu pracują wybitni reżyserzy, którzy lubią spotykać się
i pracować z dziećmi i młodzieżą.

http://www.csdpoznan.pl/aktualnosci/na-planie-wielkiej-przygody

Pokój do nauki jest gotowy na nowy rok szkolny i nowe wyzwania!

 

Kierownik naszego ośrodka Ewa Schneider została powołana przez Rzecznika Praw Dziecka do zespołu ds. opracowania standardów pracy Ośrodków Kuratorskich przy Rzeczniku Praw Dziecka

w Warszawie

 

Opracowanie standardów ma służyć przede wszystkim ochronie praw dziecka, wspomaganiu funkcji wychowawczych rodziny,jak również wypracowaniu kompleksowych rozwiązań systemowych służących upowszechnieniu tego środka wychowawczego i szerszym wykorzystywaniu jego funkcji profilaktycznych i diagnostycznych.

http://kurator.info/2017/06/11/zespol-ds-opracowania-standardow-pracy-osrodkow-kuratorskich-przy-rzeczniku-praw-dziecka/

SĄD NAD DOPALACZAMI

Wychowankowie staromiejskiego Ośrodka Kuratorskiego nr 3 na scenie Quadro zaprezentowali przedstawienie

pt. „Sąd nad dopalaczami”.

zapraszaJĄ na musical charytatywny „Tribute to the Beatles - YESTERDAY”

ORGANIZATOR

Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego

Dochód z koncertu przekazany zostanie na resocjalizację młodzieży z ośrodków kuratorskich w Poznaniu.

UWAGA !!!   KONCERT PRZENIESIONY NA  22 PAŻDZIERNIKA 2018 GODZ 19.00

AULA UAM, POZNAŃ

22 PAŻDZIERNIKA POZNAŃ

22 PAŻDZIERNIKA GODZ 19.00

Dajmy dzieciom szansę na lepsze jutro

 Razem możemy więcej!

Love is all we need!

 

Serdecznie zapraszamy na musical charytatywny

„Tribute to the Beatles - YESTERDAY”, który odbędzie

się w dniu 22 pażdziernika, godz 19.00

w Auli UAM,

na ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

 

YESTERDAY to wyjątkowy spektakl muzyczno-teatralny

z coverami legendarnej czwórki z Liverpool w wiernym wykonaniu zespołu ŻUKI,

który dotychczas występował w 16. krajach i po różnorodnych projektach.

Utwory obrazowane są interesującymi etiudami renomowanego Teatru Witryna i Teatru Tańca Brax z Pałacu Młodzieży

w Bydgoszczy.

Trzy pokolenia wykonawców, w tym utalentowanej młodzieży, tworzą piękną opowieść o brytyjskiej kulturze muzycznej

The Beatles, których kocha Świat.

 

Dochód z koncertu przekazany zostanie dzieciom z ośrodków kuratorskich w Poznaniu. Ośrodki kuratorskie to innowacyjny środek, w ramach którego kuratorzy podejmują próby resocjalizacji młodych osób, od 12 do 18 roku życia. Jest to alternatywa dla placówek zamkniętych, dzięki czemu młode osoby mają poczucie bezpieczeństwa oraz uczą się życia

w społeczeństwie. Forma resocjalizacji pozwala dzieciom

na rozwój emocjonalny, wykształcenie swoich pasji oraz dostrzeżenie jak wartościowo można spędzać wolny czas. Potrzebna jest nasza pomoc. Pomoc tak ważna, szczególnie

w wieku dorastania.

Dajmy szansę na lepsze jutro, na możliwość pokierowania swojego życia w inną stronę.

 

www.biletomat.pl/koncerty/tribute-to-the-beatles-yesterday-6658/

 

V edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr

 

 

W dniach 8 – 10 września wychowankowie z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu wzięli udział w psychoedukacyjnym wyjeździe do Kołobrzegu. Młodzież nocowała w Internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy, gdzie mogła zapoznać się z ciekawymi zawodami, co miało na celu aktywizację zawodową, motywującą ich do kontynuowania nauki po szkole podstawowej.

 

Wyjazd miał charakter szeroko rozumianej profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zastępowanie zachowań niebezpiecznych zachowaniami aprobowanymi społecznie np. aktywne formy wypoczynku, które sprzyjają rozwojowi młodego człowieka oraz poprzez wyrabianie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu i kształtowania właściwych postaw społecznych.

 

 

 

 

 

Za zorganizowanie wyjazdu dziękujemy Krajowemu Stowarzyszeniu Resocjalizacji i Fundacji Nie Wykluczaj Mnie !

 

XI Ogólnopolski Turniej Piłkarski Ośrodków Kuratorskich

w Jarocinie!

OŚRODEK KURATORSKI

JAKO ŚRODEK WYCHOWAWCZY

  W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNIEGO

 

Postanowienie Sądu Rodzinnego o skierowaniu nieletniego do Ośrodka Kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany Ustawą

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2014 poz. 382). Sąd stosuje  go wobec młodzieży dopuszczającej się czynów karalnych,

przejawiającej cechy demoralizacji oraz pozostającej pod nadzorem kuratora sądowego - celem wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001r.

w sprawie Ośrodków Kuratorskich (Dz. U.2001poz. 1294).

 

Ośrodki Kuratorskie prowadzą działalność resocjalizacyjną, profilaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, są też rodzajem ograniczenia wolności

dla młodzieży, ponieważ młody człowiek ma obowiązek przychodzić do ośrodka na 3-4 godziny dziennie.

 

Niezmiernie istotny jest fakt, że jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi
z rodziną, co pozwala na jednoczesną pracę ze środowiskiem rodzinnym nieletniego. Ośrodek Kuratorski będąc formą resocjalizacji otwartej, nie powoduje zbędnego cierpienia, jest szansą dla nieletniego, żeby mógł nadal pozostać na wolności.

 

Taki rodzaj oddziaływania umożliwia prawidłową socjalizację, uczy funkcjonowania w społeczeństwie, a nie funkcjonowania w warunkach izolacyjnych. Ten środek wychowawczy umożliwia dalszą realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania, rozwija umiejętności życiowe, uczy samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, uczy współpracy i stosowania się do zasad współżycia społecznego.

W ośrodkach kuratorskich pracują kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich, jest to wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach mająca poza uprawnieniami do resocjalizacji różnorodne wykształcenie, najczęściej są to pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy, podnoszący stale swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i specjalistycznych szkoleniach. Ośrodki kuratorskie są nieocenionym narzędziem w resocjalizacji nieletnich, gdyż stanowią dużą szansę powrotu na łono społeczeństwa dla młodego człowieka, który jest na progu drogi przestępczej.

JAK MOŻESZ POMÓC

,,Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością"        Thomas Jefferson

Ideą przyświecającą wolontariatowi jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Okazywanie wsparcia innym to dziś szczególne zadanie, na które nie zawsze potrafimy znaleźć czas. Warto jednak pomyśleć o tym, że nasza praca zawodowa, hobby, zainteresowania

i doświadczenia mogą wnieść wiele dobrego w życie innych. Wolontariusze naszego Ośrodka tworzą zgrany zespół, który dzięki dużej dozie optymizmu oraz gotowości do podejmowania różnych zadań,

ma nieoceniony wkład w działalność Ośrodka. Dołącz do nas - otwórz się na innych!

 

WOLONTARIAT

Ewa Olejnik 661 171 272

 

Wolontariusze naszego Ośrodka

tworzą zgrany zespół, który dzięki optymizmowi, zaangażowaniu  oraz gotowości do podejmowania różnych zadań, ma nieoceniony wkład

w działalność Ośrodka. Zapraszamy osoby twórcze, wytrwałe i kontaktowe.

 

 

PRAKTYKI

Grażyna  Glumińska 693 021 121

 

Zapraszamy do odbywania praktyk zawodowych studentów Resocjalizacji, Pedagogiki i Psychologii, gdzie pod okiem wychowawców - kuratorów sądowych, zdobędziecie umiejętności praktyczne i doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą.

 

 

 

 

FUNDACJA non profit

Prezes

Konrad Gaj - 661 560 696

 

Fundacja powstała by wspierać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jednym z celów Organizacji jest wsparcie ośrodków kuratorskich

w realizacji ich zadań w bardziej efektywny sposób. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kuratorskim

Nr 3, zakupiliśmy sprzęt niezbędny

do funkcjonowania placówki. Fundacja realizuje projekty, które rozwijają zainteresowania

i osobowość młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

 

Ty również możesz wesprzeć Fundację!

Za każdym razem, gdy kupujesz coś w Internecie, sklep, w którym zrobisz zakupy przekaże część ich wartości na nasze konto.

 

Jedyne, co trzeba zrobić to:

1. Wejść na http://fanimani.pl/niewykluczajmnie/

i kliknąć “Wspieram”

2. Wybrać sklep, w którym chcesz zrobić zakupy.

3. Zrobić zakupy tak jak zawsze,

a Fundacja "Nie wykluczaj mnie" otrzyma część wartości Twoich zakupów.

To naprawdę proste!

Korzystanie z serwisu fanimani.pl jest całkowicie bezpłatne.

Dziękujemy za Twoje wsparcie

Fundacja

"Nie wykluczaj mnie''

 

 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY

SZKOŁA BRANŻOWA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

mistrzowie kuchni

 

wyjazd socjoterapeutyczny

 

Borne Sulinowo 2017

ZAJĘCIA W OŚRODKU

Przez dwa miesiące młodzież naszego ośrodka brała udział w warsztatach psychoedukacyjnych przygotowujących do roli rodzica w dorosłym życiu. „Gdy zostanę mamą/tatą…” – to projekt prowadzony przez fundację po DRUGIE, który oferuje działania edukacyjne w zakresie profilaktyki przedwczesnego rodzicielstwa oraz pomaga budować kompetencje rodzicielskie.

 

Serdecznie dziękujemy !

 

za zorganizowanie zajęć sportowych

dla młodzieży naszego ośrodka

w klubie WKS-Grunwald sekcja zapasy

Trenerowi

Mateuszowi Gucman 

 

 

młodzież skręca nowe meble do naszego ośrodka

projekt ,,Będę Mamą Tatą"

Fundacja Po Drugie

przygotowania

do Świąt Wielkanocnych

Festiwal Teatralny

Wychowanie przez Teatr

warsztaty zawodowe

ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela

 

stroje piłkarskie dla drużyny ośrodka

zakupiła FIRMA ALUPLAST

Światowe Dni Godności - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Pani Minister Beata Kempa

na Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim w Jarocinie

zajęcia plastyczne

zajęcia z prawnikiem

mec. Andrzejem Gulikiem,

nt. odpowiedzialności karnej

półkolonie letnie

Jezioro w Zborowie

kurs pierwszej pomocy

w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu

przygotowania do Wigilii

półkolonie zimowe  ścianka wspinaczkowa

projekt ,,Wielka przygoda z filmem'' - już niedługo premiera!

Historia utworzenia naszego Ośrodka

stat4u

  W marcu 2011 roku powołany został nowy Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu:

Siedziba ośrodka to ulica Wroniecka 9 – świetlica przy Domu Salezjańskim. Nasz ośrodek powstał – jak podkreśla kurator Ewa Schneider – kierownik ośrodka, dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa Sądu Okręgowego Krzysztofa Józefowicza.

  Dziś Prezes Krzysztof Józefowicz odwiedził ośrodek, z dorosłymi rozmawiał, a z młodzieżą grał w piłkarzyki. Widać, że Prezes Krzysztof Józefowicz doskonale rozumie jak ważne są takie instytucje jak Ośrodki Kuratorskie, że jest to nasz wspólny interes społeczny. Pamiętając, że większość naszych podopiecznych, to inteligentni i kreatywni chociaż zdemoralizowani i zaniedbani pod względem wychowawczym młodzi ludzie trzeba mieć świadomość, że lepiej zainwestować środki finansowe w rozwój trudnej młodzieży i zorganizowanie im możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu, niż później finansować ich leczenie odwykowe, lub utrzymanie w Zakładzie Karnym, bądź przez zasiłki z Opieki Społecznej. Atmosfera w czasie spotkania była bardzo sympatyczna.

   Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezesowi Sądu Okręgowego p. Krzysztofowi Józefowiczowi za wsparcie i poparcie w sprawie uruchomienia Ośrodka Kuratorskiego w dzielnicy Stare Miasto. W Ośrodku Kuratorskim, poza oddziaływaniami resocjalizacyjnymi młodzież ma możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu i odrabiania lekcji oraz spożycia jednego posiłku. Praca z nieletnimi w trakcie nadzoru kuratorskiego oraz jednoczesna praca z nimi w Ośrodku Kuratorskim pozwala na skoncentrowane działanie zapobiegające pogłębianiu się demoralizacji, a co za tym idzie wykluczeniem społecznym. Dla młodzieży, która ma za sobą kradzieże, pobicia, wymuszenia, styczność ze środkami psychoaktywnymi, która charakteryzuje się niskim stopniem socjalizacji, często pochodzi z patologicznych, niewydolnych wychowawczo i społecznie środowisk - czas spędzony w Ośrodku Kuratorskim to cenny czas resocjalizacji i czas nabywania pozytywnych wzorców zachowań od kuratorów, którzy tam pracują.

Głos Wielkopolski    BARBARA SADŁOWSKA, marzec 2011

 

Kontakt

Ośrodek Kuratorski Nr 3 w Poznaniu ul. Wroniecka 9 61-763 Poznań

Kierownik: Ewa Schneider

z-ca Kierownika: Grażyna Olejnik - Glumińska 693 021 121

Godziny pracy:

poniedziałek -piątek:

15:00-19:00