Ośrodek Kuratorski Nr 3

                 przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto

 

FOTO GALERIA

 

AKTUALNOŚCI

  • V edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr"
  • Główne trofeum festiwalu
  • powędrowało do Ośrodka Kuratorskiego nr 3 z Poznania.
  • Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
  • czyli do nas !

KADRA OŚRODKA  KURATORSKIEGO Nr 3 w POZNANIU

Ewa Schneider

Grażyna Olejnik Glumińska

Ewa Kajdanowicz

Ewa Olejnik

Katarzyna Majorczyk

Michał Remesz

Łukasz Dobrzycki

Katarzyna Krenz-Mazur

 

Ośrodki kuratorskie

są nieocenionym narzędziem

w resocjalizacji nieletnich, stanowią dużą szansę

powrotu na łono społeczeństwa dla młodego człowieka,

będącego na progu drogi przestępczej.

Wielka Przygoda z Filmem na 36. MFF

Młodego Widza Ale Kino!

 ośrodek kuratorski nr3 z poznania

36. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego

Widza Ale Kino! - Wielka Przygoda z Filmem

już niestety za nami. Wierzymy, że to nie koniec naszej przygody i spotkamy się za rok.

 

 Wielkie podziękowania za zaangażowanie, cierpliwość oraz profesjonalne podejście we wspólnym działaniu
dla reżysera Pana Jacka Filipiaka, dla koordynatora projektu Pana Mariana Suchaneckiego oraz operatora

Pana Janusza Piwowarskiego :)

 

OŚRODEK KURATORSKI

JAKO ŚRODEK WYCHOWAWCZY

  W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNIEGO

 

Postanowienie Sądu Rodzinnego o skierowaniu nieletniego

do Ośrodka Kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany

Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2014 poz. 382).

Sąd stosuje  go wobec młodzieży dopuszczającej się czynów karalnych, przejawiającej cechy demoralizacji

oraz pozostającej pod nadzorem kuratora sądowego - celem wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 5 października 2001r.

w sprawie Ośrodków Kuratorskich (Dz. U.2001poz. 1294).

 

Ośrodki Kuratorskie prowadzą działalność resocjalizacyjną, wychowawczą, profilaktyczną, diagnostyczną i kontrolną,

są też rodzajem ograniczenia wolności dla młodzieży, ponieważ młody człowiek ma obowiązek przychodzić

do ośrodka na 3-4 godziny dziennie.

 

Niezmiernie istotny jest fakt, że jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych,

nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną, co pozwala na jednoczesną pracę ze środowiskiem rodzinnym nieletniego.

Ośrodek Kuratorski będąc formą resocjalizacji otwartej,nie powoduje zbędnego cierpienia,

jest szansą dla nieletniego, żeby mógł nadal pozostać na wolności.

 

Taki rodzaj oddziaływania umożliwia prawidłową socjalizację,uczy funkcjonowania w społeczeństwie,

a nie funkcjonowania w warunkach izolacyjnych.

Ten środek wychowawczy umożliwia dalszą realizację obowiązku szkolnego

w miejscu zamieszkania, rozwija umiejętności życiowe, uczy samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności

za własne czyny, uczy współpracy i stosowania się do zasad współżycia społecznego.W ośrodkach kuratorskich pracują kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich,

jest to wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach mająca poza uprawnieniami

do resocjalizacji różnorodne wykształcenie, najczęściej są to pedagodzy, psycholodzy,

socjolodzy i prawnicy, podnoszący stale swoje kwalifikacje na studiach

podyplomowych i specjalistycznych szkoleniach.FORMY ODDZIAŁYWANIA

Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność  resocjalizacyjną, wychowawczą, profilaktyczną, diagnostyczną i kontrolną.

Jest to forma resocjalizacji otwartej

w warunkach wolnościowych,

nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną.

Wręcz przeciwnie, staramy się włączać

do współpracy rodziców naszych podopiecznych, a czasami nawet

ich rodzeństwo.

Forma oddziaływania metodą pracy indywidualnej lub w czasie zajęć grupowych zmienia system wartości młodego człowieka, umożliwia jego rozwój osobisty, stymuluje i motywuje go do zmiany postawy
na społecznie akceptowaną.

 

Wszystko to powoduje wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności

za własne czyny i podejmowane decyzje, pozwala osiągać sukcesy osobiste.

Wychowawcy w naszym ośrodku mają różne umiejętności, w tym uprawnienia socjoterapeutyczne, dzięki czemu możemy pracować z młodzieżą różnymi metodami:

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- zajęcia korekcyjno - edukacyjne,

- zajęcia teatralne,

- zajęcia sportowe,

- zajęcia kulinarne,

- zajęcia plastyczne,

- włączamy się w akcje społeczne,

- działamy ze środowiskiem lokalnym,

- pomagamy słabszym i potrzebującym

 

Premiera Filmu 7 GRUDNIA 2018

OŚRODEK KURATORSKI

Nr3 z POZNANIA

 ZNOWU NA PLANIE FILMOWYM

Warsztaty do filmu

o Powstaniu Wielkopolskim

 

ZWIEDZAMY CIEKAWE MIEJSCA

Wychowankowie staromiejskiego

Ośrodka Kuratorskiego nr 3 na scenie Quadro zaprezentowali przedstawienie pt. „Sąd nad dopalaczami”

 SĄD NAD DOPALACZAMI

listopad 2018!

Przed nami  XII Ogólnopolski Turniej Piłkarski Ośrodków Kuratorskich w Jarocinie!

Skład ustalony!

Mamy nadzieję, że uda nam

się powtórzyć sukces z 2014 roku,

kiedy zdobyliśmy w turnieju

I miejsce!

Wszyscy trzymamy kciuki

za naszych reprezentantów!

OK 3 z Poznania nie do pokonania!!!

 

Zajęcia

Pokój do nauki jest gotowy na nowy rok szkolny i nowe wyzwania!

 

W tym roku Fundacja

Nie Wykluczaj Mnie zorganizowała turnus socjoterapeutyczny do Bornego Sulinowa dla młodzieży naszego Ośrodka Kuratorskiego gdzie spędziliśmy pięć dni

podziwiając piękne krajobrazy

Pojezierza Pomorskiego. Długie

spacery, jazda rowerami oraz spływ

kajakowy przybliżyły nam historię

Bornego Sulinowa. Jako, że okolica

jest mocno zmilitaryzowana

to wyjazd miał charakter

zdecydowanie

survivalowy – nocne podchody

okazały się nie lada wyzwaniem

dla całej grupy!

Wspólnie spędzane wieczory

przy ognisku, rozmowy i zajęcia

socjoterapeutyczne pomogły

zintegrować grupę!

Od lutego 2017 nasz ośrodek uczestniczy w projekcie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu „Wielka Przygoda z Filmem” Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!Premiera na początku grudnia w Multikinie

Przy mającym już ponad 20 lat przedsięwzięciu pracują wybitni reżyserzy, którzy lubią spotykać

się i pracować z dziećmi i młodzieżą.

http://www.csdpoznan.pl/aktualnosci/na-planie-wielkiej-przygody

Kierownik naszego ośrodka została

powołana przez Rzecznika Praw

Dziecka do zespołu ds. opracowania

standardów pracy Ośrodków

Kuratorskich przy Rzeczniku

Praw Dziecka w Warszawie

Opracowanie standardów ma służyć przede wszystkim ochronie praw dziecka, wspomaganiu funkcji wychowawczych rodziny,jak również wypracowaniu kompleksowych rozwiązań systemowych służących upowszechnieniu tego środka wychowawczego i szerszym wykorzystywaniu jego funkcji profilaktycznych i diagnostycznych.

http://kurator.info/2017/06/11/zespol-ds-opracowania-standardow-pracy-osrodkow-kuratorskich-przy-rzeczniku-praw-dziecka/

KONFERENCJA  APELACJI POZNAŃSKIEJ 2018

Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego

zorganizowało

koncert charytatywny „Tribute to the Beatles - YESTERDAY”

Dochód z koncertu przekazany zostanie na resocjalizację młodzieży z ośrodków kuratorskich w Poznaniu.

 

Dnia 5.06.2018 na scenie, w auli Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,

odbył się egzamin dyplomowy, będący zakończeniem seminarium artystycznego

(cześć grupowa) na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej.

 

Nasz praktykant, a za razem pracownik, Sebastian Cynk, który studiuje na tym kierunku,

na specjalności tancerz choreo-terapeuta, wziął udział w pokazie tanecznym,

który był główną częścią tego właśnie egzaminu.

Chorografia była wykonana w stylistyce tańca afrykańskiego,

a jego wykonanie nie było wcale takie łatwe.

 

W skład komisji wchodzili:

- prof. dr hab. Ewa Wycichowska

- mgr Justyna Torłop

- mgr Agnieszka Doberska

 

Uczestnicy z naszego Ośrodka  wykazali się wielką odwagą i charyzmą sceniczną.

Występ został doceniony przez cała komisje egzaminacyjną jak i publiczność

wielkimi brawami, a zaangażowanie i ciężka praca uczestników,

zagwarantowały Sebastianowi, najwyższa z możliwych ocen !!! Gratulujemy!

 

OŚRODEK KURATORSKI NR3

na scenie w auli

Akademii Wychowania Fizycznego

V edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr

 

 

 

 Psychoedukacyjny wyjazd do Kołobrzegu

 

W dniach 8 – 10 września wychowankowie z Ośrodka

 Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu wzięli udział

w psychoedukacyjnym wyjeździe do Kołobrzegu.

Młodzież nocowała w Internacie Zespołu Szkół Morskich

im. Polskich Rybaków i Marynarzy, gdzie mogła zapoznać

się z ciekawymi zawodami,co miało na celu aktywizację

zawodową, motywującą ich do kontynuowania

nauki po szkole podstawowej.

Wyjazd miał charakter szeroko rozumianej profilaktyki,

promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie

uzależnieniom poprzez zastępowanie zachowań

niebezpiecznych zachowaniami aprobowanymi społecznie

np. aktywne formy wypoczynku które sprzyjają rozwojowi

młodego człowieka oraz poprzez wyrabianie właściwych

nawyków spędzania wolnego czasu i kształtowania właściwych

postaw społecznych.

 

Za zorganizowanie wyjazdu dziękujemy

Krajowemu Stowarzyszeniu Resocjalizacji

i Fundacji Nie Wykluczaj Mnie !

 

 

XI Ogólnopolski Turniej Piłkarski

Ośrodków Kuratorskich

W Jarocinie!

JAK MOŻESZ POMÓC

,,Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością"        Thomas Jefferson

Ideą przyświecającą wolontariatowi jest dobrowolne
i bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Okazywanie wsparcia innym to dziś szczególne zadanie,
na które nie zawsze potrafimy znaleźć czas. Warto jednak pomyśleć o tym, że nasza praca zawodowa, hobby, zainteresowania i doświadczenia mogą wnieść wiele dobrego
w życie innych. Wolontariusze naszego Ośrodka tworzą zgrany zespół, który dzięki dużej dozie optymizmu oraz gotowości
do podejmowania różnych zadań, ma nieoceniony wkład
w działalność Ośrodka. Dołącz do nas - otwórz się na innych!

 

WOLONTARIAT

Ewa Olejnik 661 171 272

 

Wolontariusze naszego Ośrodka

tworzą zgrany zespół, który dzięki optymizmowi, zaangażowaniu 
oraz gotowości do podejmowania różnych zadań, ma nieoceniony wkład w działalność Ośrodka. Zapraszamy osoby twórcze, wytrwałe i kontaktowe.

 

 

PRAKTYKI

Grażyna  Glumińska 693 021 121

 

Zapraszamy do odbywania praktyk zawodowych studentów Resocjalizacji, Pedagogiki i Psychologii, gdzie pod okiem wychowawców - kuratorów sądowych, zdobędziecie umiejętności praktyczne i doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą.

 

 

 

 

FUNDACJA non profit

Prezes

Konrad Gaj - 661 560 696

 

Fundacja powstała by wspierać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jednym z celów Organizacji
jest wsparcie ośrodków kuratorskich

w realizacji ich zadań w bardziej efektywny sposób. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kuratorskim

Nr 3, zakupiliśmy sprzęt niezbędny

do funkcjonowania placówki. Fundacja realizuje projekty,
które rozwijają zainteresowania

i osobowość młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

 

Ty również możesz wesprzeć Fundację!

Za każdym razem, gdy kupujesz coś w Internecie, sklep,
w którym zrobisz zakupy przekaże część ich wartości

na nasze konto.

 

Jedyne, co trzeba zrobić to:

1. Wejść na http://fanimani.pl/niewykluczajmnie/

i kliknąć “Wspieram”

2. Wybrać sklep, w którym chcesz zrobić zakupy.

3. Zrobić zakupy tak jak zawsze,

a Fundacja "Nie wykluczaj mnie" otrzyma część wartości Twoich zakupów.

To naprawdę proste!

Korzystanie z serwisu fanimani.pl jest całkowicie bezpłatne.

Dziękujemy za Twoje wsparcie

Fundacja

"Nie wykluczaj mnie''

 

 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza
Ale Kino!

Pełna wersja naszego  filmu

,,ZIELONE GŁOWY"

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY

SZKOŁA BRANŻOWA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

wyjazd socjoterapeutyczny

 

Borne Sulinowo 2017

ZAJĘCIA W OŚRODKU

Przez dwa miesiące młodzież

naszego ośrodka brała udział

w warsztatach psychoedukacyjnych przygotowujących do roli rodzica

w dorosłym życiu.

„Gdy zostanę mamą/tatą…”

to projekt prowadzony

przez fundację po DRUGIE,

który oferuje działania edukacyjne

w zakresie profilaktyki

przedwczesnego rodzicielstwa

oraz pomaga budować kompetencje

rodzicielskie.

 

Serdecznie dziękujemy !

 

za zorganizowanie zajęć sportowych

dla młodzieży naszego ośrodka

w klubie WKS-Grunwald sekcja zapasy

Trenerowi

Mateuszowi Gucman 

 

 

młodzież skręca nowe meble do naszego ośrodka

projekt ,,Będę Mamą Tatą"

Fundacja Po Drugie

przygotowania

do Świąt Wielkanocnych

Festiwal Teatralny

Wychowanie przez Teatr

warsztaty zawodowe

ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela

 

stroje piłkarskie dla drużyny ośrodka

zakupiła FIRMA ALUPLAST

Światowe Dni Godności - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Pani Minister Beata Kempa

na Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim w Jarocinie

zajęcia plastyczne

zajęcia z prawnikiem

mec. Andrzejem Gulikiem,

nt. odpowiedzialności karnej

półkolonie letnie

Jezioro w Zborowie

kurs pierwszej pomocy

w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu

przygotowania do Wigilii

półkolonie zimowe  ścianka wspinaczkowa

projekt ,,Wielka przygoda z filmem'' - już niedługo premiera!

Historia utworzenia naszego Ośrodka

stat4u

W marcu 2011 roku powołany został nowy

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu:

Siedziba ośrodka to ulica Wroniecka 9 – świetlica przy Domu Salezjańskim.

Nasz ośrodek powstał – jak podkreśla kurator Ewa Schneider – kierownik ośrodka,

dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa Sądu Okręgowego Krzysztofa Józefowicza.

 

Dziś Prezes Krzysztof Józefowicz odwiedził ośrodek, z dorosłymi rozmawiał, a z młodzieżą grał w piłkarzyki.

Widać,że Prezes Krzysztof Józefowicz doskonale rozumie jak ważne są takie instytucje jak Ośrodki Kuratorskie,

że jest to nasz wspólny interes społeczny. Pamiętając, że większość naszych podopiecznych, to inteligentni i kreatywni chociaż zdemoralizowani i zaniedbani pod względem wychowawczym młodzi ludzie trzeba mieć świadomość, że lepiej zainwestować środki finansowe w rozwój trudnej młodzieży i zorganizowanie im możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu, niż później finansować ich leczenie odwykowe, lub utrzymanie w Zakładzie Karnym, bądź przez zasiłki

z Opieki Społecznej. Atmosfera w czasie spotkania była bardzo sympatyczna.

 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezesowi Sądu Okręgowego p. Krzysztofowi Józefowiczowi za wsparcie

i poparcie w sprawie uruchomienia Ośrodka Kuratorskiego w dzielnicy Stare Miasto. W Ośrodku Kuratorskim,

poza oddziaływaniami resocjalizacyjnymi młodzież ma możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu

i odrabiania lekcji oraz spożycia jednego posiłku. Praca z nieletnimi w trakcie nadzoru kuratorskiego

oraz jednoczesna praca z nimi w Ośrodku Kuratorskim pozwala na skoncentrowane działanie zapobiegające pogłębianiu się demoralizacji, a co za tym idzie wykluczeniem społecznym.

Dla młodzieży, która ma za sobą kradzieże, pobicia, wymuszenia, styczność ze środkami psychoaktywnymi,

która charakteryzuje się niskim stopniem socjalizacji, często pochodzi z patologicznych, niewydolnych wychowawczo

i społecznie środowisk - czas spędzony w Ośrodku Kuratorskim to cenny czas resocjalizacji

i czas nabywania pozytywnych zachowań od kuratorów, którzy tam pracują.

 

Głos Wielkopolski    BARBARA SADŁOWSKA, marzec 2011

 

Wspierają nasze działania: Fundacja Nie Wykluczaj Mnie Rada Osiedla Stare Miasto, Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji UAM Wydział Studiów Edukacyjnych POSiR ALUPLAST UM Wydz Zdrowia i Spraw Społ, ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu, Restauracja Wspólny Stół Teatr Scena Na Piętrze Fundacja ARS p. Maria Ochota pp Małgorzata i Marek Przybylscy Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu