Nasze wybory nas kształtują, nasze decyzje o nas świadczą, nasze działania mają konsekwencje.

Aktualności

zapraszamy do obejrzenia fotek z planu filmowego / 2017-07-23 16:54:11


http://www.csdpoznan.pl/aktualnosci/na-planie-wielkiej-przygody

Opis obrazka

Zobacz wpis


kilka fotek z naszej wyprawy / 2017-07-15 21:51:28


Opis obrazka

Zobacz wpis


zdobywamy Borne Sulinowo 7-11.07.2017 / 2017-07-08 09:37:22


Opis obrazka

Zobacz wpis


Więcej aktualności...
Ośrodek Kuratorski

Ośrodek kuratorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie Ośrodków Kuratorskich z 2001 roku, prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzającą do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym oraz do prawidłowego rozwoju ich osobowości. Skierowanie nieletniego do Ośrodka Kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z  dn. 5.10.2001 – Dz.U. Nr 120 poz.1294, dla młodzieży dopuszczającej się czynów karalnych (kradzieży, rozbojów, narkomanii, braku realizacji obowiązku szkolnego, demoralizacji) oraz pozostającej pod nadzorem kuratora sądowego, celem wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych. W Ośrodku Kuratorskim, poza oddziaływaniami resocjalizacyjnymi młodzież ma możliwość odrabiania lekcji i kreatywnego spędzania wolnego czasu, równie istotnym elementem jest dożywianie młodzieży w trakcie pobytu w Ośrodku. Do Ośrodka przychodzi młodzież (w większości są to gimnazjaliści) po szkole, tu odrabiają lekcje, uczą się, rozwijają zainteresowania na różnych zajęciach organizowanych specjalnie dla nich (lepienie w glinie, zajęcia z  fotografii, jujitsu, gra na bębnach afrykańskich...) lub wspólnie przygotowują posiłki (czasami pieką ciasta, robią spaghetti, pizzę, tosty…). Czasami zwyczajnie spędzają w Ośrodku wolny czas - wychodzą do kina, na kręgle, bilard lub na pływalnię. Praca z nieletnimi w trakcie nadzoru kuratorskiego oraz jednoczesna, codzienna praca z młodzieżą w Ośrodku Kuratorskim pozwala na skoncentrowane działania resocjalizacyjne zapobiegające pogłębianiu się demoralizacji, a co za tym idzie wykluczeniem społecznym. Uczestnicy są kierowani do Ośrodka na podstawie postanowienia sądu, przy czym są to podopieczni wymagający wzmożonych działań ze strony kuratora. Działalność Ośrodków Kuratorskich jest najskuteczniejszym i najtańszym ze środków wychowawczych w postępowaniu wykonawczym Sądów Rejonowych.
Odwiedziny w Ośrodku
W poniedziałek 18.04.2011r. Prezes Krzysztof Józefowicz odwiedził nasz Ośrodek w  towarzystwie Kuratora Okręgowego p. Ireny Szostak oraz jej zastępcy p. Jarosława Konarkowskiego. Pan Prezes z dorosłymi rozmawiał, a z młodzieżą grał w piłkarzyki. Widać, że Prezes Krzysztof Józefowicz doskonale rozumie jak ważne są takie instytucje jak Ośrodki Kuratorskie, że jest to nasz wspólny interes społeczny. Pamiętając, że większość naszych podopiecznych, to inteligentni i kreatywni chociaż zdemoralizowani i zaniedbani pod względem wychowawczym młodzi ludzie trzeba mieć świadomość, że lepiej zainwestować środki finansowe w rozwój trudnej młodzieży i zorganizowanie im możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu, niż później finansować ich leczenie odwykowe, lub utrzymanie w Zakładzie Karnym, bądź przez zasiłki z Opieki Społecznej. Atmosfera w czasie spotkania była bardzo sympatyczna. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezesowi Sądu Okręgowego p. Krzysztofowi Józefowiczowi za wsparcie i poparcie w sprawie uruchomienia Ośrodka Kuratorskiego w dzielnicy Stare Miasto. W Ośrodku Kuratorskim, poza oddziaływaniami resocjalizacyjnymi młodzież ma możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu i odrabiania lekcji oraz spożycia jednego posiłku. Praca z nieletnimi w trakcie nadzoru kuratorskiego oraz jednoczesna praca z nimi w Ośrodku Kuratorskim pozwala na skoncentrowane działanie zapobiegające pogłębianiu się demoralizacji, a co za tym idzie wykluczeniem społecznym. Dla młodzieży, która ma za sobą kradzieże, pobicia, wymuszenia, styczność ze środkami psychoaktywnymi, która charakteryzuje się niskim stopniem socjalizacji, często pochodzi z patologicznych, niewydolnych wychowawczo i społecznie środowisk - czas spędzony w Ośrodku Kuratorskim to cenny czas resocjalizacji i czas nabywania pozytywnych wzorców zachowań od kuratorów, którzy tam pracują.
Kadra

Kierownik OK3
tel. 0 668 492 687
Osoba Ewa Schneider
Wychowawca Osoba Grażyna Olejnik-Glumińska
Wychowawca Osoba Ewa Kajdanowicz
Wychowawca Osoba Paulina Michalska
Wychowawca Osoba Michał Remesz
Wychowawca Osoba Konrad Gaj
Korepetytor Osoba Katarzyna Krenz
Wychowawca Osoba Katarzyna Majorczyk
Wychowawca Osoba Ewa Olejnik
Wolontariat

Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.
Thomas Jefferson

Ideą przyświecającą wolontariatowi jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Okazywanie wsparcia innym to dziś szczególne zadanie, na które nie zawsze potrafimy znaleźć czas. Warto jednak pomyśleć o tym, że nasza praca zawodowa, hobby, zainteresowania i doświadczenia mogą wnieść wiele dobrego w życie innych. Wolontariusze naszego Ośrodka tworzą zgrany zespół, który dzięki dużej dozie optymizmu oraz gotowości do podejmowania różnych zadań, ma nieoceniony wkład w działalność Ośrodka. Dołącz do nas - otwórz się na innych!

Koordynator wolontariatu
tel. 0 661 171 272
Osoba Ewa Olejnik
Wolontariusz Osoba Natalia Chodyła
Wolontariusz Osoba Konrad Gaj
Wolontariusz Osoba Magda Horemska
Wolontariusz Osoba Bruno Kajdanowicz
Wolontariusz Osoba Monika Stasik
Wolontariusz Osoba Sonia Wojtal
Kontakt
Ośrodek Kuratorski Nr 3 w Poznaniu
ul. Wroniecka 9
61-763 Poznań
Kierownik OK3: Ewa Schneider tel. 0 668 492 687

©2017 Ośrodek Kuratorski Nr 3 w Poznaniu / Autor: ba.soltysiak(at)gmail.com / Polityka Prywatności Podczas wizyty na stronie zbieramy takie dane jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, typ systemu operacyjnego itp. Wykorzystujemy je w celu optymalizacji dostępności strony i zapewnienia jej poprawnego działania. Adresy IP wykorzystujemy także w celach statystycznych.