Ośrodek Kuratorski Nr 3

 przy Sądzie Rejonowym

 Poznań Stare Miasto

FOTO GALERIA AKTUALNOŚCI KONTAKT
  • V edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr"
  • Główne trofeum festiwalu
  • powędrowało do Ośrodka Kuratorskiego nr 3 z Poznania.
  • Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto
  • czyli do nas !

FORMY oddziaływania

Ośrodki kuratorskie są nieocenionym narzędziem w resocjalizacji nieletnich, stanowią dużą szansę powrotu na łono społeczeństwa dla młodego człowieka, będącego na progu drogi przestępczej.

kierownik

Hanna Stefanowicz

Anna Czerwińska - wychowawca

Andrzej Łukasz Jędrzejczak - wychowawca

Milena Nizio pomoc pedagogiczno-psychologiczna

 

Katarzyna Nowak -wychowawca

Anna Kaliszan - wychowawca

Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność resocjalizacyjną, wychowawczą, profilaktyczną, diagnostyczną i kontrolną. Jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną. Wręcz przeciwnie, staramy się włączać do współpracy rodziców naszych podopiecznych, a czasami nawet ich rodzeństwo. Forma oddziaływania metodą pracy indywidualnej lub w czasie zajęć grupowych zmienia system wartości młodego człowieka, umożliwia jego rozwój osobisty, stymuluje i motywuje go do zmiany postawy 
na społecznie akceptowaną. Wszystko to powoduje wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za własne czyny i podejmowane decyzje, pozwala osiągać sukcesy osobiste. Wychowawcy w naszym ośrodku mają różne umiejętności, w tym uprawnienia socjoterapeutyczne, dzięki czemu możemy pracować z młodzieżą różnymi metodami: - zajęcia socjoterapeutyczne, - zajęcia psychoedukacyjne, - zajęcia korekcyjno - edukacyjne, - zajęcia teatralne, - zajęcia sportowe, - zajęcia kulinarne, - zajęcia plastyczne, - włączamy się w akcje społeczne, - działamy ze środowiskiem lokalnym, - pomagamy słabszym i potrzebującym

KADRA OŚRODKA  KURATORSKIEGO Nr 3 w POZNANIU

Marta Stachowiak - korepetycje

Renata Szczepaniak - wychowawca

listopad 2018! Przed nami XII Ogólnopolski Turniej Piłkarski Ośrodków Kuratorskich w Jarocinie! Skład ustalony! Mamy nadzieję, że uda nam się powtórzyć sukces z 2014 roku, kiedy zdobyliśmy w turnieju I miejsce! Wszyscy trzymamy kciuki za naszych reprezentantów! OK 3 z Poznania nie do pokonania!!! W tym roku Fundacja Nie Wykluczaj Mnie zorganizowała turnus socjoterapeutyczny do Bornego Sulinowa dla młodzieży naszego Ośrodka Kuratorskiego gdzie spędziliśmy pięć dni podziwiając piękne krajobrazy Pojezierza Pomorskiego. Długie spacery, jazda rowerami oraz spływ kajakowy przybliżyły nam historię Bornego Sulinowa. Jako, że okolica jest mocno zmilitaryzowana to wyjazd miał charakter zdecydowanie survivalowy nocne podchody okazały się nie lada wyzwaniem dla całej grupy! Wspólnie spędzane wieczory przy ognisku, rozmowy i zajęcia socjoterapeutyczne pomogły zintegrować grupę! Od lutego 2017 nasz ośrodek uczestniczy w projekcie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu „Wielka Przygoda z Filmem” Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!Premiera na początku grudnia w Multikinie Przy mającym już ponad 20 lat przedsięwzięciu pracują wybitni reżyserzy, którzy lubią spotykać się i pracować z dziećmi i młodzieżą. http://www.csdpoznan.pl/aktualnosci/na-planie-wielkiej-przygody Pokój do nauki jest gotowy na nowy rok szkolny i nowe wyzwania!
ZAJĘCIA w OŚRODKU nauka umiejętności życiowych rozwijanie zainteresowań rozwój psychospołeczny
Zwiedzamy Warszawę

 

 jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną
 LALKI w OŚRODKU KURATORSKIM w POZNANIU W Ośrodku Kuratorskim nr 3 
w Poznaniu młodzież opiekowała się interaktywnymi lalkami imitującymi prawdziwe dzieci.
 Przez dwa miesiące młodzież naszego ośrodka brała udział w warsztatach psychoedukacyjnych przygotowujących do roli rodzica w dorosłym życiu. „Gdy zostanę mamą/tatą…” to projekt prowadzony przez fundację po DRUGIE, który oferuje działania edukacyjne w zakresie profilaktyki przedwczesnego rodzicielstwa oraz pomaga budować kompetencje rodzicielskie.
 Rezerwat Archeologiczny Genius Loci 2019
 Palmiarnia w Poznaniu Pierwsza pomoc ratuje życie zajęcia sportowe

Nasz Ośrodek Kuratorski Nr3 z Poznania ma swój film

na Międzynarodowym Festiwalu

Filmów Młodego Widza Ale Kino! 2018

 36. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! - Wielka Przygoda z Filmem już niestety za nami. Wierzymy, że to nie koniec naszej przygody i spotkamy się za rok. Wielkie podziękowania za zaangażowanie, cierpliwość oraz profesjonalne podejście we wspólnym działaniu dla reżysera Pana Jacka Filipiaka, dla koordynatora projektu Pana Mariana Suchaneckiego oraz operatora Pana Janusza Piwowarskiego :)
OŚRODEK KURATORSKI JAKO ŚRODEK WYCHOWAWCZY W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNIEGO Postanowienie Sądu Rodzinnego o skierowaniu nieletniego do Ośrodka Kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022.1700 t.j.) Sąd stosuje go wobec młodzieży dopuszczającej się czynów karalnych, przejawiającej cechy demoralizacji oraz pozostającej pod nadzorem kuratora sądowego - celem wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych. Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Ośrodki Kuratorskie prowadzą działalność resocjalizacyjną, wychowawczą, profilaktyczną, diagnostyczną i kontrolną, są też rodzajem ograniczenia wolności dla młodzieży, ponieważ młody człowiek ma obowiązek przychodzić do ośrodka na 3-4 godziny dziennie. Niezmiernie istotny jest fakt, że jest to forma resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielająca młodych ludzi z rodziną, co pozwala na jednoczesną pracę ze środowiskiem rodzinnym nieletniego. Ośrodek Kuratorski będąc formą resocjalizacji otwartej,nie powoduje zbędnego cierpienia, jest szansą dla nieletniego, żeby mógł nadal pozostać na wolności. Taki rodzaj oddziaływania umożliwia prawidłową socjalizację,uczy funkcjonowania w społeczeństwie, a nie funkcjonowania w warunkach izolacyjnych. Ten środek wychowawczy umożliwia dalszą realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania, rozwija umiejętności życiowe, uczy samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, uczy współpracy i stosowania się do zasad współżycia społecznego. W ośrodkach kuratorskich pracują kuratorzy sądowi ds. rodzinnych i nieletnich, jest to wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach mająca poza uprawnieniami do resocjalizacji różnorodne wykształcenie, najczęściej są to pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy, podnoszący stale swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i specjalistycznych szkoleniach.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U.2022.2449)
 Premiera Filmu 7 GRUDNIA 2018 warsztaty do filmu o Powstaniu Wielkopolskim
 OŚRODEK KURATORSKI Nr3 z POZNANIA znowu na planie filmowym
ZWIEDZAMY CIEKAWE MIEJSCA
II MIEJSCE XII Ogólnopolski Turniej Piłkarski Ośrodków Kuratorskich w Jarocinie!
KONFERENCJA APELACJI POZNAŃSKIEJ 2018
ARTYKUŁY PRASOWE
PREZES ODCHODZI OŚRODEK ZOSTAJE Barbara Sadłowska 19.04. 2011 POPRAWNY POZNAŃ Kazimierz Brzezicki 20.04.2011
„DOPALACZY NIE LAJKUJEMY” relacja z III Festiwalu „Wychowanie przez teatr” SĄD NAD DOPALACZAMI Bardzo Odważni Amatorzy w akcji!
STUDENCI PRAWA DZIECIOM Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego zorganizowało koncert charytatywny „Tribute to the Beatles - YESTERDAY” Dochód z koncertu przekazany zostanie na resocjalizację młodzieży z ośrodków kuratorskich w Poznaniu.

 

 Dnia 5.06.2018 na scenie, w auli Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, odbył się egzamin dyplomowy, będący zakończeniem seminarium artystycznego (cześć grupowa) na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej. Nasz praktykant, a za razem pracownik, Sebastian Cynk, który studiuje na tym kierunku, na specjalności tancerz choreo-terapeuta, wziął udział w pokazie tanecznym, który był główną częścią tego właśnie egzaminu. Chorografia była wykonana w stylistyce tańca afrykańskiego, a jego wykonanie nie było wcale takie łatwe. W skład komisji wchodzili: - prof. dr hab. Ewa Wycichowska - mgr Justyna Torłop - mgr Agnieszka Doberska Uczestnicy z naszego Ośrodka wykazali się wielką odwagą i charyzmą sceniczną. Występ został doceniony przez cała komisje egzaminacyjną jak i publiczność wielkimi brawami, a zaangażowanie i ciężka praca uczestników, zagwarantowały Sebastianowi, najwyższa z możliwych ocen !!! Gratulujemy! OŚRODEK KURATORSKI NR3 z POZNANIA na scenie w auli Akademii Wychowania Fizycznego
V- edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr
 Psychoedukacyjny wyjazd do Kołobrzegu
W dniach 8 – 10 września wychowankowie z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu wzięli udział w psychoedukacyjnym wyjeździe do Kołobrzegu. Młodzież nocowała w Internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy, gdzie mogła zapoznać się z ciekawymi zawodami,co miało na celu aktywizację zawodową, motywującą ich do kontynuowania nauki po szkole podstawowej. Wyjazd miał charakter szeroko rozumianej profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zastępowanie zachowań niebezpiecznych zachowaniami aprobowanymi społecznie np. aktywne formy wypoczynku które sprzyjają rozwojowi młodego człowieka oraz poprzez wyrabianie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu i kształtowania właściwych postaw społecznych. Za zorganizowanie wyjazdu dziękujemy Krajowemu Stowarzyszeniu Resocjalizacji i Fundacji Nie Wykluczaj Mnie ! XI Ogólnopolski Turniej Piłkarski Ośrodków Kuratorskich W Jarocinie!
JAK MOŻESZ POMÓC ,,Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością" Thomas Jefferson

Ideą przyświecającą wolontariatowi jest dobrowolne
i bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Okazywanie wsparcia innym to dziś szczególne zadanie,
na które nie zawsze potrafimy znaleźć czas. Warto jednak pomyśleć

o tym, że nasza praca zawodowa, hobby, zainteresowania

i doświadczenia mogą wnieść wiele dobrego
w życie innych. Wolontariusze naszego Ośrodka tworzą zgrany zespół, który dzięki dużej dozie optymizmu oraz gotowości
do podejmowania różnych zadań, ma nieoceniony wkład
w działalność Ośrodka. Dołącz do nas - otwórz się na innych!

 WOLONTARIAT Ewa Olejnik 661 171 272 Wolontariusze naszego Ośrodka tworzą zgrany zespół, który dzięki optymizmowi, zaangażowaniu 
oraz gotowości do podejmowania różnych zadań, ma nieoceniony wkład w działalność Ośrodka. Zapraszamy osoby twórcze, wytrwałe i kontaktowe.  PRAKTYKI Grażyna Glumińska 511 990 443 Zapraszamy do odbywania praktyk zawodowych studentów Resocjalizacji, Pedagogiki i Psychologii, gdzie pod okiem wychowawców - kuratorów sądowych, zdobędziecie umiejętności praktyczne i doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą.
 FUNDACJA non profit Prezes Konrad Gaj - 661 560 696 Fundacja powstała by wspierać młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jednym z celów Organizacji 
jest wsparcie ośrodków kuratorskich w realizacji ich zadań w bardziej efektywny sposób. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kuratorskim Nr 3, zakupiliśmy sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki. Fundacja realizuje projekty, 
które rozwijają zainteresowania i osobowość młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Ty również możesz wesprzeć Fundację! Za każdym razem, gdy kupujesz coś w Internecie, sklep, 
w którym zrobisz zakupy przekaże część ich wartości na nasze konto. Jedyne, co trzeba zrobić to: 1. Wejść na http://fanimani.pl/niewykluczajmnie/ i kliknąć “Wspieram” 2. Wybrać sklep, w którym chcesz zrobić zakupy. 3. Zrobić zakupy tak jak zawsze, a Fundacja "Nie wykluczaj mnie" otrzyma część wartości Twoich zakupów. To naprawdę proste! Korzystanie z serwisu fanimani.pl jest całkowicie bezpłatne. Dziękujemy za Twoje wsparcie Fundacja "Nie wykluczaj mnie''
Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza 
Ale Kino! 2016 Pełna wersja naszego filmu ,,ZIELONE GŁOWY"
AKTYWIZACJA ZAWODOWA

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY

SZKOŁA BRANŻOWA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 42

Hufiec Pracy w Poznaniu zaprasza uczniów w wieku od 15 do 18 roku życia do klas przysposabiających do pracy. Zapewniamy naukę w następujących oddziałach: • klasa VII szkoły podstawowej (uczniowie, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej lub nie otrzymali promocji do klasy II gimnazjum) • klasa II gimnazjum • klasa III gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 92 i w Gimnazjum nr 61 przy ul. J. Słowackiego w Poznaniu Nasza wykwalifikowana kadra oferuje pomoc w znalezieniu praktyk, czuwa nad ich realizacją oraz zapewnia wsparcie opiekuńczo - wychowawcze Dokumenty należy składać w siedzibie Hufca Pracy pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956r. nr 211 61-485 Poznań
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka przy ul. Żniwnej 1 w Poznaniu zaprasza uczniów w wieku od 15-tego do 18-tego roku życia, którzy ukończyli gimnazjum do klas terapeutycznych w szkole branżowej I stopnia! Wykwalifikowana kadra pedagogiczna hufca oferuje pomoc w znalezieniu praktyk, czuwa nad ich realizacją oraz zapewnia wsparcie opiekuńczo - wychowawcze Dokumenty należy składać w siedzibie Hufca Pracy pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956r. nr 211 61-485 Poznań
Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań proponuje w roku szkolnym 2017/2018 naukę w klasach ogólnodostępnych oraz terapeutycznych. Szkoła posiada nowoczesny sprzęt dydaktyczny w postaci: tablic multimedialnych, laptopów, bezprzewodowego internetu i nowoczesnych pomocy dydaktycznych Kształcimy młodocianych pracowników w następujących zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, stolarz, ślusarz, kamieniarz, wędliniarz, krawiec, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz
tak powstawał nasz Ogródek  Dzień Rodziny
wyjazd socjoterapeutyczny Borne Sulinowo 2017
młodzież skręca nowe meble do naszego ośrodka projekt ,,Będę Mamą Tatą" Fundacja Po Drugie przygotowania do Świąt Wielkanocnych Festiwal Teatralny Wychowanie przez Teatr warsztaty zawodowe ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela
stroje piłkarskie dla drużyny ośrodka zakupiła FIRMA ALUPLAST Światowe Dni Godności - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka Pani Minister Beata Kempa na Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim w Jarocinie zajęcia plastyczne zajęcia z prawnikiem mec. Andrzejem Gulikiem, nt. odpowiedzialności karnej
półkolonie letnie Jezioro w Zborowie kurs pierwszej pomocy w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu przygotowania do Wigilii półkolonie zimowe ścianka wspinaczkowa projekt ,,Wielka przygoda z filmem'' - już niedługo premiera!
Historia utworzenia naszego Ośrodka
W marcu 2011 roku powołany został nowy Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu: Siedziba ośrodka to ulica Wroniecka 9 świetlica przy Domu Salezjańskim. Nasz ośrodek powstał – jak podkreśla kurator Ewa Schneider kierownik ośrodka, dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezesa Sądu Okręgowego Krzysztofa Józefowicza. Dziś Prezes Krzysztof Józefowicz odwiedził ośrodek, z dorosłymi rozmawiał, a z młodzieżą grał w piłkarzyki. Widać, że Prezes Krzysztof Józefowicz doskonale rozumie jak ważne są takie instytucje jak Ośrodki Kuratorskie, że jest to nasz wspólny interes społeczny. Pamiętając, że większość naszych podopiecznych, to inteligentni i kreatywni chociaż zdemoralizowani i zaniedbani pod względem wychowawczym młodzi ludzie trzeba mieć świadomość, że lepiej zainwestować środki finansowe w rozwój trudnej młodzieży i zorganizowanie im możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu, niż później finansować ich leczenie odwykowe ,lub utrzymanie w Zakładzie Karnym, bądź przez zasiłki z Opieki Społecznej atmosfera w czasie spotkania była bardzo sympatyczna. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezesowi Sądu Okręgowego p. Krzysztofowi Józefowiczowi za wsparcie i poparcie w sprawie uruchomienia Ośrodka Kuratorskiego w dzielnicy Stare Miasto. W Ośrodku Kuratorskim, poza oddziaływaniami resocjalizacyjnymi młodzież ma możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu i odrabiania lekcji oraz spożycia jednego posiłku. Praca z nieletnimi w trakcie nadzoru kuratorskiego oraz jednoczesna praca z nimi w Ośrodku Kuratorskim pozwala na skoncentrowane działanie zapobiegające pogłębianiu się demoralizacji, a co za tym idzie wykluczeniem społecznym. Dla młodzieży, która ma za sobą kradzieże, pobicia, wymuszenia, styczność ze środkami psychoaktywnymi, która charakteryzuje się niskim stopniem socjalizacji, często pochodzi z patologicznych, niewydolnych wychowawczo i społecznie środowisk - czas spędzony w Ośrodku Kuratorskim to cenny czas resocjalizacji i czas nabywania pozytywnych zachowań od kuratorów, którzy tam pracują. Głos Wielkopolski BARBARA SADŁOWSKA, marzec 2011
stat4u
Wspierają nasze działania: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Fundacja Nie Wykluczaj Mnie Rada Osiedla Stare Miasto, Krajowe Stowarzyszenie Resocjalizacji UAM Wydział Studiów Edukacyjnych POSiR ALUPLAST UM Wydz Zdrowia i Spraw Społ, ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu, Restauracja Wspólny Stół Teatr Scena Na Piętrze Fundacja ARS p. Maria Ochota pp Małgorzata i Marek Przybylscy Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM

511 990 443