Zajęcie  I-miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim  wJarocinie 2014

Mamy zaszczyt ogłosić wszem i wobec,

że Ośrodek Kuratorski Nr 3 z Apelacji poznańskiej zdobył

I miejsce

w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim w Jarocinie 2014

Dziękujemy kuratorom sądowym z Jarocina za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy :)

OK 3 z Poznania Mistrzem Polski!